Çevre Nedir Çevre Bilimi Nedir

Aşağa gitmek

: Çevre Nedir Çevre Bilimi Nedir

Mesaj tarafından superfhf Bir Salı Şub. 01, 2011 1:09 am

Bu bölümde çevre bilimi Çevre kavramı Çevre biliminin tarihsel ge*lişimi Çevre biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini ve temel kavramları üzerinde durulacaktır.


Çevre Bilimi
Çevre bilimi nedir; canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri*ni inceleyen bilim dalıdır. Bugün dünya üzerinde yaklaşık olarak bir milyar canlı türü yaşamaktadır. Türlerin birbirleriyle ve çevreleriyle karmaşık şekilde olan ilişkileri ekolojik yaklaşımlarla yorumlanabilmektedir. Buradan şunu iyice anlamamız gerekir ki bu bir yaklaşımdır önü*müzdeki yıl ve yüzyıllarda bu yaklaşımlar değişebilir.
Sistemin parçası olarak hayatım devam ettiren insanların sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi için doğada bulunan canlı ve cansız varlıklar ara*sında var olan dengenin korunması gerekmektedir. Bu dengeyi koru*mak Yeni bir denge oluşturarak değil var olan dengenin korunması ile olmalıdır. Örneğin; insanlar seviyor ya da hoşlanıyor diye bozkır bitki örtüsü ağaç formundaki bitkilere dönüştürülmemelidir. Çünkü bozkır var olan denge içinde biyolojik açıdan önemli bir yere sahiptir.
Çevre bilimi daha önceleri insanlarda fazla ilgi uyandırmayan bir bi*lim dalıydı. Çünkü önceki yüzyıllarda çevre problemleri yoktu veya bu kadar geleceği tehdit edecek düzeyde değildi ya da günümüzdeki gibi insan ve canlı sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmamıştı. Nesli tükenme ile karşı karşıya kalan tür sayısı bu kadar artmamıştı.

Günümüzde teknoloji ve sanayinin ilerlemesi ile çevre sorunları art*mıştır. Ayrıca insanların bu konuda bilinçsiz olmalarından kaynaklanan birçok çevre problemi yaşanmaktadır. Örneğin kimyasal maddelerin aşırı kullanılması; toprağı suyu kirletmekte ve insanlarda ağır seyreden hastalıklara sebep olmakta yine toprağın düzensiz sulanması su kaynak*larım kurutmakta ve toprağı çoraklaştırmaktadır. Bunun gibi çevresel problemler çevre biliminin önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Bu se*beple çevre bilimi dersi formal eğitimin yanı sıra çeşitli kuruluşlar tara*fından da verilerek insanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır.


Çevre Nedir
Çevre sözcüğünün toplumların günlük dilinde yaygın olarak kulla*nılması 1970′li yılların başına rastlamaktadır. Çevre kavramı ilk bakışta açık ve yalın görünse de incelendiğinde karmaşık bir yapıda olduğu or*taya çıkmaktadır. Çevre sorunlarının giderek artması sebebiyle çevre kavramının tanımları da farklı bilim dallarına göre değişerek artmakta*dır. Bu tanımlar genellikle biyoloji ağırlıklı olmakla beraber toplum bili*mi yönetim bilimi eğitim bilimi gibi alanlarda da bulunmaktadır.


Çevre; insanın sosyal biyolojik ve kimyasal bütün faaliyetlerini de*vam ettirdiği bir ortamdır. Çevre; çok geniş tarifi içerisinde jeoloji hidroloji-mineraloji (petrol su mineralleri gibi) kaynaklarının yanında tabi olan veya olmayan bitki örtüsünün ve insanların doğrudan etkisinde bu*lunduğu yüzeysel toprağı içine alır.


Çevreyi insan etkisinden ayrı olarak düşünmek mümkün değildir. Çünkü çevre yalnızca derimizin dışındaki dünya değil etkilediğimiz etkilendiğimiz biçimlediğimiz iç dünyamızla yoğurduğumuz ve aynı zamanda kendimizi gerçekleştirdiğimiz yani biz olduğumuz yerdir.


Çevre incelenirken doğal ve yapay çevre olarak ele alınmaktadır. Do*ğal çevre insanın oluşumuna katkıda bulunmadığı yani insan elinden çıkmayan ve “henüz insanın müdahale edemediği veya değiştiremediği tüm doğal varlıklar olarak tanımlanabilir”. Hava su toprak insan bitki ve hayvan toplulukları gibi canlı ve cansız varlıklar bu doğal çevrenin parçalarıdır. Yapay çevre ise insanlığın başlangıcından itibaren günü*müze kadar insan tarafından doğal çevreden yararlanılarak oluşturulan tüm varlıklar (kentler evler yollar) olarak tanımlanmaktadır. Bu yakla*şıma göre çevrede üç düzey ayırt edilebilir;


1. Mikro-çevre: kişisel mekan yada bir gruba özgü mekan.
2. Mezo-çevre: evler komşuluk birimi mahalle.
3. Makro-çevre: kent kentsel topluluk ve bölgeyi temsil eder.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda çevre kavramı bir bütün ola*rak “insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya da süre içeri*sinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek fiziksel kimyasal biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır”.
avatar
superfhf
Co-Admin
Co-Admin

<b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 242
<b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 31/01/11
<b>Yaş</b> Yaş : 30
<b>Nerelisin ?</b> Nerelisin ? : Buralıyım Gardaş! :D

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz